ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

СТИПЕНДИИ

 

ПРОТОКОЛ

Днес 28.09.2020 г. въз основа на заповед № РД- РД-07-1429 / 14.09.2020 г. комисия на Първа езикова гимназия разгледа постъпилите заявления за отпускане на стипендии за първия учебен срок на учебната 2020/2021 година на база изготвени вътрешни правила за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и осигурените целеви парични средства за календарната 2020 година и

РЕШИ:

Да се отпуснат месечни стипендии както следва:

1. За постигнати образователни резултати:

  • успех от предходна учебна година „отличен“ от 5,70 до 5,74 - месечна стипендия в размер на 21 лв.

  • успех от предходна учебна година „отличен“ 5,75 - 5,99 - месечна стипендия в размер на 25 лв.

  • успех от предходна учебна година „отличен“ 6,00 - месечна стипендия в размер на 30 лв.

2. За подпомагане на достъпа до образование и за предотвратяване на отпадането  - месечна стипендия в размер на 21 лв.

3. На ученици без родители - месечна стипендия в размер на 21 лв.

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | За контакти
© 2004 - 2014 Първа езикова гимназия - гр. Варна