ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

УЧЕНИЦИ - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Период на обучение: 5 години


 Минимален БАЛ за прием

Учебна година Английски език Немски език
2020/2021
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
414 точки (104-ма ученици) 417 точки (130 ученици)
2019/2020
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
404 точки (104-ма ученици) 409 точки (130 ученици)
2018/2019
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
398 точки (104-ма ученици) 409,500 точки (130 ученици)
2017/2018
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
404,240 точки (130 ученици) 412 точки (104-ма ученици)
2016/2017
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
31.662 (130 ученици) 32,358 (104-ма уч.)
2015/2016
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
32.122 (130 ученици) 33,072 (104-ма уч.)
2014/2015
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
32,850 (130 ученици) 33,788 (104-ма уч.)
2013/2014
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
32,342 33,658
2012/2013
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
32.786 33.536

2011/2012
(без квоти)

момичета и момчета момичета и момчета
32,856
33.214
2010/2011
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
32.572
32.036

2009/2010
(без квоти)

момичета и момчета момичета и момчета
30.714
29.858

2008/2009
(без квоти)

момичета и момчета момичета и момчета
31,350 30,20

2007/2008
(без квоти)

момичета и момчета момичета и момчета
31,358 30,25

2006/2007
(без квоти)

момичета и момчета момичета и момчета
31.620 31.180

2005/2006
(без квоти)

момичета и момчета момичета и момчета
31.626 31.188

2004/2005

момичета момчета момичета момчета
32.000 30.126 32.188 30.564

2003/2004

момичета момчета момичета момчета
 32.314 32.500  30.126 30.438

2002/2003

момичета момчета момичета момчета
33.002 30.876  32.438 29.814

Паралелки от учебната 2018/2019 г.: 

с I чужд език - Немски език: 5 паралелки по 26 ученици (без квоти)

с I чужд език - Английски език: 4 паралелки по 26 ученици (без квоти)

 
Брой часове по I чужд език: 
  8.клас - 648
  8.клас -   36 технологии
  9.клас - 252
10.клас - 252
11.клас - 252
12.клас - 186
 
Брой часове по II чужд език: 
  9.клас - 126
10.клас - 136
11.клас - 180
12.клас - 124

Максимален бал след 2017/2018 г.: 500 точки (200+200+50+50)

Балообразуване след 2017/2018 г - сформира се от следния сбор:

  • 2 x Точките от конкурсния изпит по български език и литература (Максимален брой 100 т.)
  • 2 x Точките от конкурсния изпит по математика (Максимален брой 100 т.)
  • 1 x Oценката по български език и литература от свидетелството за завършен 7. клас в точки (Отличен 6 = 50 т.; Мн. добър 5 = 39 т.)
  • 1 x Oценката по математика от свидетелството за завършен 7. клас в точки (Отличен 6 = 50 т.; Мн. добър 5 = 39 т.)

 

Максимален бал преди 2017/2018 г.: 36

Балообразуване - сформира се от  следния сбор:

  • 2 x Оценката от конкурсния изпит по български език и литература
  • 2 x Оценката от конкурсния изпит по математика
  • 1 x Oценката по български език и литература от свидетелството за завършен 7. клас
  • 1 x Oценката по математика от свидетелството за завършен 7. клас

 

 

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | За контакти
© 2004 - 2018 Първа езикова гимназия - гр. Варна