ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ

 

Диплома за завършено средно образование

I. Държавни зрелостни изпити

1. Първи задължителен ДЗИ - Български език и литература

2. Втори задължителен ДЗИ - Предмет по избор

3. Трети незадължителен ДЗИ - Предмет по избор

                       

II. Задължителна подготовка

Предмет

Cредноаритметична оценка от:

1. Български език и литература

9., 10., 11., 12. клас

2. I чужд език

9., 10., 11., 12. клас

3. II чужд език

9., 10., 11., 12. клас

4. Математика

9., 10., 11., 12. клас

5. Информатика

9., 10. клас

6. Информационни технологии

9., 10. клас

7. История и цивилизация

10., 11., 12. клас

8. География и икономика

10., 11., 12. клас

9. Психология и логика

9. клас

10. Етика и право

10. клас

11. Философия

11. клас

12. Свят и личност

12. клас

13. Биология и здравно образование

10., 11. клас

14. Физика и астрономия

10., 11., 12. клас

15. Химия и опазване на околната среда

10., 11., 12. клас

16. Музика

9. клас

17. Изобразително изкуство

9. клас

18. Физическо възпитание

9., 10., 11., 12. клас

 

III. Задължителноизбираема подготовка

1. I чужд език - съвпада с оценката по I чужд език от ЗП

2. II чужд език - съвпада с оценката по II чужд език от ЗП

3. Български език и литература - средноаритметична оценка по Български език и литература от 10., 11., 12. клас

4. Избран в 12. клас ЗИП по профилиращ предмет (изучава се 5 часа седмично)

5. Избран в 12. клас ЗИП по непрофилиращ предмет (изучава се 2 часа седмично)

 *(При избор на Химия и Биология за ЗИП, разпределението на часовете е съответно 4 часа седмично и 3 часа седмично)

 

Общ успех за дипломата се изчислява като средноаритметична оценка

от средноаритметичните оценки от:

I. Зрелостни изпити, II. Задължителна подготовка и III. Задължителноизбираема подготовка

 

 

Свидетелство за основно образование

Издава се след успешно завършен 9. клас и включва следните оценки:

Предмет

Oценка от

1. Български език и литература

8. клас

2. I чужд език

8. клас

3. Математика 

8. клас

4. История 

9. клас

5. Физика

9. клас

6. Химия

9. клас

7. Биология 

9. клас

8. География

9. клас

9. Музика

8. клас

10. Изобразително изкуство

8. клас

11. Технологии

8. клас

12. Физическо възпитание

8. клас

Общ успех за свидетелството е средноаритметичната оценка от оценките по:

Български език и литература, I чужд език, Математика, История,  Физика, Химия, Биология и География.

 

 

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | За контакти
© 2004 - 2012 Първа езикова гимназия - гр. Варна