ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021 г.

Заповед  №РД09-2119/28.08.2020 за определяне на дати за провежданите държавни срелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организацията, провеждане и оценяването на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)


НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за
държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Внимание:

Пише се само с черен химикал!!!

В помощ на зрелостника: Прочети!

Повече: от сайта на МОН - ДЗИ

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Галерия | Правилник | За контакти
© 2004 - 2017 Първа езикова гимназия - гр. Варна