ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

УЧЕБЕН ПЛАН

Учебен предмет
8.клас
9.клас
10.клас
11.клас
12.клас
Български език и литература
144
108
126*
180*
155*
Първи чужд език
648*
252*
252*
252*
186*
Втори чужд език
-
126*
126*
180*
124*
Математика
108
108
108
72
62
Информатика
-
36
36
-
-
Информационни технологии
36
36
36
-
-
История и цивилизация
-
54
72
72
62
География и икономика
-
54
54
54
31
Психология и логика
-
54
-
-
-
Етика и право
-
-
54
-
-
Философия
-
-
-
54
62
Биология и здравно образование
-
72
72
72
-
Физика и астрономия
-
54
72
72
31
Свят и личност
-
-
-
-
62
Химия и опазване на ок.среда
-
54
72
72
-
Музика
36
36
-
-
-
Изобр. изкуство
36
36
-
-
-
Физическа култура и спорт
72
72
72
72
62
Час на класа
36
36
36
72
62
Спорт
36**
36**
36**
72**
62**
ЗИП
-
-
-
-
217***
СИП Математика
-
-
-
36
-
СИП Немски език
-
-
72
72
62

 

*      часовете са по профилиращите предмети
**     часовете се провеждат извън учебно време

***   ЗИП 217 часа, от които 155 (или124) часа за четвърти профилиращ предмет по избор
        и 62 (или 93) часа по избор за непрофилирана подготовка 

***Учениците избират за ЗИП в 12.клас по един предмет от всяка група:
ЗИП-профилиращ предмет:
ЗИП-непрофилиращ предмет
  • Математика (5 часа седмично)
  • История и цивилизация (5 часа седмично)
  • География и икономика (5 часа седмично)
  • Информационни технологии (5 часа седмично)
  • Химия и опазване на околната среда (4 часа седмично)
  • Информационни технологии (2 часа седмично)
  • Философия (2 часа седмично)
  • Биология и здравно образование (3 часа седмично)

!!!Възможни са всички комбинации на предмет от първата група с предмет от втората група с изключение на следните:
- Химия и опазване на околната среда (4 часа) задължителено се комбинира с Биология и здравно образование (3 часа);
- Комбинацията Информационни технологии (5 часа) с Информационни технологии (2 часа) е невъзможна;

 

 

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | За контакти
© 2004 - 2014 Първа езикова гимназия - гр. Варна