ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

ПРОЕКТ "УСПЕХ"

 

 За учебната 2013/2014 година в 39 извънкласни дейности са включени ученици от осми до дванадесети клас:

 1. Клуб "Делова кореспонденция" с ръководител Росица Стоева
 2. Секция "Лека атлетика" с ръководител   Катя Алипиева
 3. Клуб "Творческо писане" с ръководител  Йорданка Трифонова
 4. Клуб "Творческо писане-есе, статия, разказ" с ръководител  Йорданка Трифонова
 5. Клуб "Старите вестници и ние от първа" с ръководител  Пламен Панчев
 6. Клуб "Kреативно писане - създаване на къс разказ" с ръководител Тинка Антонова
 7. Клуб "Kреативно писане - създаване на поетични творби" с ръководител Тинка Антонова
 8. Клуб "Kреативно писане - създаване на журналистически текстове" с ръководител Тинка Антонова
 9. Клуб "Таралеж под черепа" с ръководител  Виолета Витлянова
 10. Клуб "Кинознание и кинокритика" с ръководител  Виолета Витлянова
 11. Клуб "Кинознание и кинокритика - медии" с ръководител  Виолета Витлянова
 12. Клуб "Митологичен свят" с ръководител  Румяна Златева - Кънчева
 13. Клуб "Уеб дизайн" с ръководител  Анелия Георгиева
 14. Клуб "Компютърен дизайн, реклама и предпечат" с ръководител  Петя Антонова
 15. Клуб "Публична реч" с ръководител  Валентина Попова
 16. Клуб "Промени себе си, промени общността" с ръководител  Петя Андонова
 17. Клуб "Млад талант" с ръководител  Петя Андонова
 18. Лагер "Oцеляване в природата" с ръководител  Милена Боева
 19. Клуб "Цифрова фотография" с ръководител  Николай Стойчев
 20. Клуб "Windows" с ръководител  Николай Стойчев
 21. Клуб "Windows срещу Android" с ръководител  Николай Стойчев
 22. Арт студио с ръководител  Снежина Станчева - Желева
 23. Клуб "Графичен дизайн" с ръководител  Снежина Желева
 24. Клуб "Обработка на цифрови изображения" с ръководител  Снежина Желева
 25. Клуб "Цифрови изображения - дизайн" с ръководител  Снежина Желева
 26. Клуб "Видеообработка" с ръководител  Стефан Пейчев
 27. Клуб "Динамични уебприложения с PHP и MySQL" с ръководител  Стефан Пейчев
 28. Клуб "Kреативно мислене“ с ръководител  Ели Герова
 29. Клуб "Kреативно мислене и реалността“ с ръководител  Ели Герова
 30. Клуб „Зелени човечета - изследователи” с ръководител  Антоанета Георгиева
 31. Клуб „Зелени човечета - природолюбители” с ръководител  Антоанета Георгиева
 32. Музикална работилница „Акцент“ с ръководител  Станимир Диков
 33. Клуб "FLS Pictures Ltd" с ръководител  Ангел Митев
 34. Клуб "Езикът на моята бъдеща професия - English for Economics, Finance,Mamagement and Marketing" с ръководител Донета Митева
 35. Клуб "Колективни спортове – волейбол момчета" с ръководител  Дочко Думанов
 36. Клуб "Колективни спортове – волейбол момичета" с ръководител  Дочко Думанов
 37. Клуб "Фолклорни танци" с ръководител  Валентин Василев
 38. Клуб "Заедно можем повече - хандбал юноши" с ръководител Цецко Цеков
 39. Клуб "Заедно можем повече - хандбал девойки" с ръководител Цецко Цеков

Из разнообразните дейности по проект "УСПЕХ".

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | Контакти
© 2004 - 2013 Първа езикова гимназия - гр. Варна