ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

ПРОЕКТ "УСПЕХ"

 

 За учебната 2012/2013 година в 35 извънкласни дейности са включени ученици от осми до дванадесети клас:

 1. Работен клуб "Из немскоезичните страни" с ръководител Мартина Тодорова
 2. Секция "Лека атлетика" с ръководител   Катя Алипиева
 3. Клуб "Млад преводач" с ръководител  Йорданка Трифонова
 4. Клуб "Теория и практика на превода" с ръководител  Йорданка Трифонова
 5. Клуб "Театрални хоризонти" с ръководител  Светла Пенчева
 6. Клуб "Kреативно писане на английски език" с ръководител Тинка Антонова
 7. Клуб "Таралеж под черепа" с ръководител  Виолета Витлянова
 8. Театрално студио с ръководител  Румяна Златева - Кънчева
 9. Клуб "СЛОВО - публична реч" с ръководител  Диана Куюджуклиева
 10. Клуб "Компютърен дизайн и реклама" с ръководител  Петя Антонова
 11. Клуб "Публична реч" с ръководител  Валентина Попова
 12. Клуб "Публична реч" с ръководител  Петя Андонова
 13. Лагер "Oцеляване в природата" с ръководител  Милена Боева
 14. Клуб "Инсталиране и преинсталиране на  ОС" с ръководител  Николай Стойчев
 15. Клуб "Създаване на уебсайт с HTML" с ръководител  Николай Стойчев
 16. Клуб "Windows 7" с ръководител  Николай Стойчев
 17. Клуб "Операционни системи" с ръководител  Николай Стойчев
 18. Арт студио с ръководител  Снежина Станчева - Желева
 19. Клуб "Графичен дизайн" с ръководител  Снежина Желева
 20. Клуб "Обработка на цифрови изображения" с ръководител  Снежина Желева
 21. Клуб "Работа с графичен редактор" с ръководител  Снежина Желева
 22. Клуб "Редактор на изображения" с ръководител  Снежина Желева
 23. Клуб "Цифрова фотография" с ръководител  Стефан Пейчев
 24. Клуб "Динамични уебприложения с PHP и MySQL" с ръководител  Стефан Пейчев
 25. Клуб "Kреативно мислене“ с ръководител  Ели Герова
 26. Клуб „Зелени човечета” с ръководител  Антоанета Георгиева
 27. Музикална работилница „Акцент“с ръководител  Станимир Диков
 28. Клуб "FLS Pictures Ltd" с ръководител  Ангел Митев
 29. Клуб "Езикът на моята бъдеща професия - English for Economics and Finance" с ръководител Донета Митева
 30. Клуб "Езикът на моята бъдеща професия - English for Management" с ръководител Донета Митева
 31. Клуб "Колективни спортове – волейбол" с ръководител  Дочко Думанов
 32. Клуб "Фолклорни танци" с ръководител  Валентин Василев
 33. Клуб "Журналистика" с ръководител Кремена Анастасова
 34. Клуб "Основи на европейската цивилизация" с ръководител Татяна Лефтерова-Стойчева
 35. Клуб "Колективни спортове - баскетбол" с ръководител Петко Делев

Из разнообразните дейности по проект "УСПЕХ".

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | Контакти
© 2004 - 2013 Първа езикова гимназия - гр. Варна