ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

 

От началото на 2020 г. в Първа езикова гимназия по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове са сформирани четири клуба по интереси за повишаване дигиталната компетентност на учениците. През месец март поради обявеното извънредно положение в страната клубовете продължиха своята работа в онлайн среда и включените ученици успешно завършиха планираните занятия.

 

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | Контакти
© 2004 - 2020 Първа езикова гимназия - гр. Варна