Галерията бе съставена от:

- Иван Дянков XII "В" клас - Гергана Георгиева XII "В" клас - Ивайло Петров XII "В" клас-

-------------------------------------

Благодарим на преподавателите по ИТ за предоставената възможност

както и на всички учители и ръководството на гимназията за всеотдайността и вярата в учениците!

от

Випуск 2009

IЕГ гр.Варна